Info

Výroba

Pre výrobu dekoratívnych plotov Kamelie sa využíva nová progresívna technológia, ktorá vytvára predpoklady pre vysokú kvalitu, vynikajúci estetický vzhľad a dlhú životnosť betónových produktov.  Schopnosť zaplniť aj veľmi náročné tvary foriem umožňuje vyrábať oplotenie s vernou imitáciou prírodného kameňa a prevýšením až 3,5cm na každú stranu aj v záporných uhloch.

  • Dekoratívne ploty Kamelie sú vyrábané v súlade s technickou normou STN EN 12839 Betónové prefabrikáty, Prvky na ploty.

Farba

  • Farbu betónu ovplyvňuje veľa parametrov od vlhkosti vstupných surovín až po zrenie výrobku, čo môže spôsobiť drobné odchýlky vo farebnom odtieni hotových výrobkov.

Vápenné výkvety

  • Po vyrobení a pri ďalšom zrení betónových výrobkov sa po obmedzenú dobu tvoria pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu tvz. vápenné výkvety.
  • Vápenné výkvety sú spôsobené uhličitanom vápenatým, ktorý vzniká pôsobením vzdušného oxidu uhličitého vo vlhkom prostredí na hydroxid vápenatý, ktorý sa uvoľňuje pri hydratácii cementu v čerstvom nevyzretom betóne.
  • Primárny výskyt vápenných výkvetov nemá žiadny vplyv na užitočné vlastnosti betónových výrobkov a ide len o dočasný estetický nedostatok, ktorému nie je možné úplne zabrániť
  • Drobné odchýlky farebnosti a výskyt vápenných výkvetov nie je možné uznať ako dôvod pre reklamáciu výrobku.