Montáž

Montáž dekoratívnych plotov Kamélie

1.  Príprava montážnych otvorov

  • Pre inštaláciu stĺpov je potrebné zabetónovať pätky s dvomi kusmi betonárskych tyčí, na ktoré sa po vytvrdnutí navlečú stĺpové tvarovky a zabetónujú sa. Existuje tiež možnosť zabetónovať betónové pätky a po ich spevnení do nich navŕtať min. 20cm otvory a do nich zasunúť betonársku oceľ.
  • Odporúčaná veľkosť pätky je 40 x 40cm s hĺbkou 70cm. Odporúčaná hrúbka betonárskych tyčí je 10mm.
  • Osová dĺžka, čiže rozmer medzi stĺpovými tvarovkami stred na stred je 218cm.2.  Po spevnení betónových pätiek  inštalujeme stĺpové tvarovky

Stĺpové tvarovky sa navlečú na betonárske tyče a zabetónujú sa. Prvé dva panely je možné zasunúť do drážky už pri betónovaní stĺpov.

3.  Pomocou montážnych drážok sa realizuje montáž panelov

Po spevnení stĺpových tvaroviek môžeme pokračovať s montážou zostávajúcich častí oplotenia. Zem medzi stĺpmi zarovnáme tak, aby sa panely opierali o betónové základy stĺpov. Panely sa spúšťajú po montážnych drážkach v bočných stranách stĺpov.

4.  Nanesenie lepidla

Pre väčšie spevnenie celkovej konštrukcie odporúčame spojiť prvky lepidlom na betón do exteriéru.

5.  Výkresová dokumentácia

Pri zakúpení betónového oplotenia bude na požiadanie dodaná kompletná výkresová dokumentácia.